İletişim
Tel +90 (312) 305 18 74-78
Belgeç (faks) +90 (312) 310 19 38
E-posta psikiyatri@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Sıhhiye, 06100 Ankara