Anabilim Dalı Çalışma Konuları

Psikiyatri Ana Bilim Dalında başta şizofreni olmak üzere bipolar afektif bozukluk, alkol-madde bağımlılığı, kosultasyon liyezon psikiyatrisi genel başlıkları altında birçok bağımsız çalışma yürütülmektedir. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü ve başka organizasyonlarla da ortak çalışmalar sürdürülmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Sıhhiye, 06100 Ankara