Araştırma Görevlileri Eğitim Süreci

Psikiyatri asistanlığı eğitim süresi 4 yıldır. 1. yıl asistanları ilk 2 ay bölüm uygulamalarına alışma döneminin ardından rotasyon hizmetlerini tamamlarlar. Eğitim süresinin içinde yer alan Nöroloji rotasyonu 9 ay, Çocuk Ruh Sağlığı rotasyonu 4 ay, Dahiliye rotasyonu ise 3 ay olarak tamamlanır. 1. yıl asistanları için Temel Psikiyatri Seminerleri öğretim üyelerince düzenlenir. Rotasyonlarını tamamlayan araştırma görevlileri yaklaşık 20 ay süren servis çalışmalarını tamamladıktan sonra poliklinik hizmetlerinde görev alırlar. Bu hizmetler süresince araştırma görevlileri ilk 6 ay eşlikçi nöbet tutarlar. Daha sonraki dönemde o ay için oluşturulan programa göre eşit puanda nöbet tutarlar.

Her araştırma görevlisi akademik yıl için planlanan konularda ikişer seminer ve üçer makale sunar. Seminer ve dergi saatleri her hafta Salı günleri öğretim üyelerinin ve seminer konusu için seçilen danışman öğretim üyesinin katıldığı düzenli toplantılar halinde yürütülür.

Eğitim saatleri içinde her Perşembe günü vaka toplantıları düzenlenmektedir. Tanı, tedavi ve prognozun tartışıldığı bu toplantılarda serviste görevli asistanlar, poliklinikte konsültasyon hizmeti veren asistanlar ve klinik psikologlar sıra ile vaka sunarlar.

Birinci yıl asistanlarına verilen temel psikiyatri seminerleri dışında öğretim üyelerince tüm asistanların katılımına açık eğitim seminerleri yürütülmektedir.

Tez çalışmaları atanan tez danışmanı ile planlanır. Tezlerin eğitim süresi içinde tamamlanması beklenir.

Hacettepe Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Sıhhiye, 06100 Ankara